Pionirji videa: Steina in Woody Vasulka

vasulkas_1234-300dpi_resizeSteina in Woody Vasulka sta eni glavnih osebnosti v zgodovini videa, pionirja na področju tehnike, ki sta ogromno prispevala k razvoju tega medija. Tehnološka raziskovanja Vasulkov na področju analognih in digitalnih procesov ter njun razvoj elektronskih podobotvornih orodij, z začetkom v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ju uvrščajo med prve in temeljne arhitekte izrazno značilnega elektronskega besednjaka izdelovanja podob. Z vnašanjem neformalne, real-time (v dejanskem času) spontanosti k njunemu formalističnemu, pogosto didaktičnemu tehničnemu raziskovanju, zarisujeta nastajajočo formulacijo neke slovnice in sintakse elektronskega imaginarija, medtem ko artikulirata procesni dvogovor med umetnikom in tehnologijo.
Med prizadevanja v času zgodnjega sodelovanja Vasulkov v razdobju od 1970 do 1974, v katerega sta vložila veliko truda, spadajo tudi fenomenološke raziskave, ki razgradijo materialnost elektronskega signala in analizirajo zmogljivosti video orodij za tvorbo podob. V središču teh čedalje bolj kompleksnih nalog se nahajajo raziskave možnosti preoblikovanja podobe, manipulacija elektronske energije ter odnosi med zvokom in podobo.

V sredini sedemdesetih let 20. stoletja sta v sodelovanju z inženirji/oblikovalci kot so Eric Siegel, George Brown, Steve Rutt in Bill Etra, Vasulka razvila elektronsko orodje specifično namenjeno uporabi umetnikov. Skupaj z Jeffreyjem Schierjem sta razvila Digitalni oblikovalec podob (Digital Image Articulator), napravo, ki omogoča digitalno procesiranje video podobotvorja v dejanskem (real-time) času. Steina je bila po poklicu violinistka, Woody Vasulka pa inženir in cineast, tako, da je njuna izobrazba doprinesla k njunemu izumljanju elektronskih naprav za preoblikovanje zvoka, podobe, prostora in časa – tematik, ki sta se jih vsak zase lotevala v svojih kasnejših delih. Čeprav sta Vasulka še naprej sodelovala, sta od leta 1975 veliko svojih del naredila posamično.

vasulkas_soundgated-300dpi_resize Vasulka sta emigrirala v ZDA leta 1965 in njuno skupno raziskovanje elektronskih medijev začela leta 1969. Leta 1971 sta skupaj ustanovila Kuhinjo (The Kitchen), najpomembnejši center za alternativne razstave in medijske umetnosti v New Yorku. V razdobju od 1973 do 1979 sta Vasulka živela in delala v Buffalu, New York, kjer sta bila fakultativna člana Centra za medijski študij (Center for Media Study), na Državni univerzi v New Yorku (State University of New York). Vasulka sta prejela številna priznanja za svoje delo na področju medijskih umetnosti, vključno s subvencijami in štipendijami za znanstveno delo Nacionalne ustanove za subvencioniranje nadarjenosti na področju umetnosti (National Endowment for the Arts), Sveta za umetnost države New York, ter Delniške družbe za javno predvajanje (Corporation for Public Broadcasting). Leta 1989 sta prejela štipendijo za izmenjavo med ZDA in Japonsko od Nacionalne ustanove za subvencioniranje nadarjenosti na področju umetnosti. Vasulka sta predvajala in razstavljala svoja skupna dela na široko po vsej Ameriki, Evropi in na Japonskem, med drugim na ustanovah kot so Inštitut za sodobno umetnost v Bostonu; v Eversonovem muzeju umetnosti v Sirakuzah; na Inštitutu za sodobno umetnost v Filadelfiji; v Galeriji Albright-Knox, v Buffalu, ter v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.