Amar Ferizović (BIH): Hodi brez meje…

Wheelchair simulator je VR program, zasnovan kot realni svet gibalno oviranih oseb na invalidskem vozičku. Je simulacija, ki s pomočjo VR dimenzije predoči resnične težave oseb na invalidskem vozičku pri njihovem gibanju in v komunikaciji z okoljem. Z orodji VR tehnologije v realnem prostoru simulacija prikaže konkretne težave pri gibanju invalidov v določenem prostoru, na ulici, v javni ustanovi… S povezavo tehnologije in humanizacije, vizualno in smiselno, v realnem času in prostoru, pojasni osebam brez invalidnosti, kaj invalidnim osebam pomeni nek prostor, ulica ali javna ustanova, ki omogoča dostop invalidom.

Osnovna cilj simulacije je vzpostaviti čutno in vizualno interpretacijo komunikacije v resničnem prostoru, ter ponuditi nekaj rešitev obstoječih težav, že opaženih na terenu. V simulacijo sta vključeni dve mesti; Bugojno (BiH) in Koper (SLO). Prek te tehnologije lahko gledalec, v dveh ločenih aplikacijah, skozi šest VR videoposnetkov, začuti in podoživi nekaj pozitivnih in negativnih primerov situacij, s katerimi se invalidi srečujejo pri svoji komunikaciji s prostorom.

Ljudi pogosto zanimajo le lastni problemi, le redko opazimo težave, ki si jih z nami delijo drugi, zato je ta simulacija namenjen razumevanju težav gibalno oviranih oseb.