AKADEMIJA UMETNOSTI, UNIVERZA V NOVI GORICI

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, suverenih na več različnih in kompetentnih področjih v polju umetnost in na področju medijev – film, animacija, fotografija, novi mediji in sodobne umetniške prakse. Za interdisciplinarno in intermedijsko naravnanost izrazito praktičnega študija v kakovostnem akademskem okolju skrbi bogat nabor strokovnih sodelavcev in gostujočih mentorjev. Študentje so ob raznolikih možnostih mobilnosti vključeni v projekte in sodelovanja tako z lokalno skupnostjo kot s širšim mednarodnim družbenim okoljem.

Tiziano Biagi, Pietro Cromaz
Naslov: Sinovi morja (I Figli del Mare)
Trajanje: 3’:27’’

Sagar Gahatraj
Naslov: Delo v avtopralnici (The Carwash Job)
Trajanje: 6’:58’’

Film Iniciative
Naslov: Božanski navdih (Afflatus)
Trajanje: 16’:16’’

Sandra Jovanovska
Naslov: Soma
Trajanje: 9’:05’’

Onur Erdurak
Naslov: Zgodba velikega bojevnika (The Tale of the great Warrior)
Trajanje: 11’:21’’

Larisa Nagode, Anja Resman, Jošt Šeško, Žad Soklič, Amadeja Kirbiš, Matija Ternovec, Denis Perčič, Anja Paternoster, Vid Cerjak, Sara Krivec, Pietro Cromaz
Naslov: Puta in petelinček
Trajanje: 1’:42’’

Jošt Šeško, Larisa Nagode, Anja Resman, Žad Soklič, Blaž Štolar, Amadeja Kirbiš, Matija Ternovec, Denis Perčič, Vid Cerjak, Anja Paternoster, Eva Sara Krivec
Naslov: Mačka in miška
Trajanje 2’:35’’